Blaasinstrumenten


Populair in Blaasinstrumenten


Blaasinstrumenten informatie

Blaasinstrumenten zijn een belangrijke groep muziekinstrumenten. Ze zijn een sectie in de traditionele orkesten en zijn erg belangrijk voor de klankkleur. Ook bij optochten zijn ze van de partij, omdat ze erg draagbaar zijn en behoorlijk luid kunnen zijn. Daar waar deze blaasinstrumenten zijn gemaakt van metaal zullen ze tijdens zo'n optocht ook beter tegen een spatje regen kunnen. Met houten strijkinstrumenten is dat logischerwijs niet handig. De blazers blijven dan ook een populair instrument om te leren; bij de lokale muziekverenigingen is altijd wel plek voor spelers van blaasinstrumenten.

Koperen blaasinstrumenten

Het ligt voor de hand te denken dat je maar naar de kleur van het instrument hoeft te kijken om te weten of iets tot de koperen blaasinstrumenten behoort. Dit is niet het geval, al was het maar omdat zulke instrumenten ook zilverkleurig kunnen zijn. Bovendien heeft een saxofoon dezelfde koperen uitstraling, maar dat is een houten blaasinstrument. Ook bestaan er kunststof varianten in allerlei kleuren, die nog steeds tot de koperen blaasinstrumenten behoren. Wat iets maakt tot een koperen blaasinstrument is datgene waar je in blaast: het mondstuk. De rest van de buis is er alleen maar voor de versterking en het aanpassen van de lengte van de buis - en dus de toonhoogte door middel van ventielen, pistons of een schuifmechanisme . Er zijn diverse families: de trompetten, de trombones, de tuba's en de hoorns.

Houten blaasinstrumenten

Er zijn twee methodes om geluid te produceren met een houten blaasinstrument: het blazen in een resonerende holte of het laten trillen van een riet. De fluiten (inclusief de blokfluiten en panfluiten) behoren tot de eerste groep. De klarinetten, saxofoons, hobo's en fagotten behoren tot de groep rietblazers. Over het algemeen zijn de houten blaasinstrumenten wat minder luid dan de koperen blaasinstrumenten, maar wel gevarieerder in klankkleur. In een symfonieorkest gebruik je dus de houten blaasinstrumenten om wat variatie in klankkleur aan te brengen in het geheel. Goed om te weten: er kan verwarring ontstaan in een big band-formatie over de instrumentgroep waartoe de saxofoons behoren. In een bigband-orkest heb je hoofdzakelijk trompetten, trombones en saxofoons. Deze groep als geheel wordt in het Engels vaak 'the horns' genoemd, waarin de suggestie ligt dat de saxofoons tot het koper behoren. DIt is dus niet het geval, een saxofoon heeft een riet dat vergelijkbaar is met dat van een klarinet.

Houten en koperblaasinstrumenten voor bas-klanken

De houten blaasinstrumenten zijn wat minder gangbaar voor een baspartij. Daarmee is niet gezegd dat er geen laag klinkende houten blaasinstrumenten zijn. In een groot orkest hebben ze alleen niet de volle, zware klanken die je met bijvoorbeeld contrabassen en tuba's wel hebt. In de houtsectie gaat het om de fagotten, de basklarinet en de baritonsaxofoon. In de fluitfamilie zitten ook grote/lage varianten, maar die zijn vooral 'bijzonder' en niet zo gangbaar als instrument om de rol van bas in een ensemble te hebben. Binnen de groep koperblazers heeft in een orkest de tuba de basrol. Bij de fanfare ligt die rol bij de sousafoon.

Het orgel

In een kerk zie je dikwijls een groot kerkorgel met een heleboel pijpen. Dit zijn dus blaasinstrumenten die worden aangedreven door het orgelklavier, diverse toonregisters, en een mechanisme om lucht in de pijpen te blazen. Het instrument bespeel je echter niet als een typisch blaasinstrument en zullen we daarom verder niet behandelen hier.

Elektronisch blaasinstrument of wind controller

Een elektronisch blaasinstrument, ook wel wind controller genoemd, gebruik je vaak om een extern apparaat aan te sturen. Op zo'n extern apparaat, bijvoorbeeld je laptop, zijn da